Środa 20 Sierpnia 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

zdjęcie

2014-08-18 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 19.08.2014r.

zdjęcie

2014-08-18 | UWAGA BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 18.08.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych.

Więcej
zdjęcie

2014-08-06 | UWAGA BON ZATRUDNIENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 07.08.2014r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Więcej
zdjęcie

2014-08-01 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.08.2014 zostaje zakończony nabór wniosków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2014-07-17 | UWAGA! Program skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają pełnoletnie niezatrudnione osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Trener pracy moją szansą!
- program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu
woj. opolskiego i śląskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2014-07-16 | Uwaga! Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 16.07.2014r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego.

Więcej
zdjęcie

2014-06-26 | Kierunek przedsiębiorczość – oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupionego sprzętu

Zgodnie z zapisami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona...

Więcej
zdjęcie

2014-06-25 | UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej z dniem 26 czerwca 2014r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację.

zdjęcie

2014-06-12 | REORGANIZACJA PRACY URZĘDU!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapewnieniem jak najlepszej obsługi, została dokonana reorganizacja pracy urzędu

Więcej
zdjęcie

2014-06-09 | UWAGA! Pracodawcy zainteresowani refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

W związku z oszczędnościami w ramach środków Funduszu Pracy oraz dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców, po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia, ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków od dnia 09.06.2014r.
Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.
Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w 2014 roku wynosi 18.000 zł

Więcej


1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP