Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Niedziela 1 Lutego 2015   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Aktualności

zdjęcie

2015-01-30 | Uwaga! Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 30.01.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego.

Więcej
zdjęcie

2015-01-29 | Podsumowanie Projektu

W dniu 27 stycznia 2015r. odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu „Nowa jakość – Nowe możliwości IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu wzięło udział52 uczestników. Konferencję otworzył i przywitał gości Starosta Cieszyński Pan Janusz Król. Głos zabrała również Posłanka na Sejm RP Pani Aleksandra Trybuś-Cieślar.

Więcej

2015-01-27 | Plan Szkoleń!

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 26.01.2015 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy został zatwierdzony plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku. Szkolenia będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy.

Więcej

2015-01-19 | UWAGA! Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Informujemy, iż z dniem 19.01.2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne) oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.).

Więcej

2015-01-19 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 19.01.2015r. ogłasza nabór wniosków
o organizację robót publicznych.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu
w zakładce „Dla Pracodawców/ Roboty publiczne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania”
oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2015-01-19 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 19.01.2015r. ogłasza nabór wniosków
o organizację prac interwencyjnych.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu
w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania”
oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2014-10-15 | „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o ciągłym naborze do projektu „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, który trwa od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego.

Więcej
zdjęcie

2014-06-26 | Kierunek przedsiębiorczość – oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupionego sprzętu

Zgodnie z zapisami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona...

Więcej


1 | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP