Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Poniedziałek 30 Listopada 2015   

Menu


EUP CAZ centrum EFS Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

2015-11-26 | Konferencja dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na konferencję pod nazwą „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - szansa dla pracownika i pracodawcy” skierowaną do przedsiębiorców oraz przedstawicieli przedsiębiorców, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015r. w Katowicach w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Jordana 18, sala nr 402 (IV piętro) w godzinach 10.00-12.30.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 32 757 33 36, 32 757 33 43 lub drogą elektroniczną na adres: jdrobot@wup-katowice.pl.

Więcej
zdjęcie

2015-11-25 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Informujemy, iż w związku z ogłoszonym w dniu 24.06.2015r. naborem wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie, dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zostały przyznane ostatnie środki umożliwiające otrzymanie jednego bonu na zasiedlenie. W związku z powyższym nabór wniosków zostaje zamknięty.

Więcej

2015-11-20 | Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Cieszynie zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie zawodowym pn. „FOTOWOLTAIKA Z UPRAWNIENIAMI SEP”.

Więcej
zdjęcie

2015-11-19 | Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20.11.2015r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

zdjęcie

2015-11-18 | UWAGA! REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą przyjmowane do dnia 20.11.2015 r. (piątek).
Druki i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.pup.cieszyn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub „Dla pracodawców” oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 14.
Szczegółowych informacji udziela pracownik merytoryczny: Alicja Wieja tel. 33 851 49 91 w. 126.

Więcej
zdjęcie

2015-11-09 | Podsumowanie VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie już po raz siódmy wziął udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbył się w dniach od 19 do 25 października. W tym wydaniu objęliśmy wsparciem łącznie 363 osoby.

Więcej
zdjęcie

2015-11-03 | Przedsiębiorcy z naszego powiatu laureatami ogłoszonych na terenie województwa śląskiego konkursów: „Najlepszy debiut w biznesie” i „5 lat po debiucie w biznesie”.

Więcej
zdjęcie

2015-10-20 | UWAGA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 15.07.2015r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Więcej
zdjęcie

2015-10-15 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 15.10.2015r. zostaje zakończony nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

2015-10-12 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 12.10.2015r. zostaje zakończony nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Więcej


1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP