Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Poniedziałek 27 Czerwca 2016   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-06-24 | Środa z funduszami na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku Białej, ul. Cieszyńska 367 organizuje 06 lipca (środa) w godzinach od 10:00 do13:00 spotkanie poświęcone funduszom unijnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnictwo w spotkaniu jest NIEODPŁATNE.

Więcej
zdjęcie

2016-06-23 | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wydruk oraz dostawę plakatów w ramach projektu „Stawiamy na działanie”

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na działanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wydruk i dostawę plakatów i ulotek informacyjno-promocyjnych, zgodnie z poniżej opisanymi warunkami.

Więcej
zdjęcie

2016-06-14 | Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom, pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Więcej
zdjęcie

2016-06-10 | Nabór na szkolenie: Handlowiec – sprzedawca z podstawami języka angielskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Handlowiec – sprzedawca z podstawami języka angielskiego”.

Więcej
zdjęcie

2016-06-10 | Nabór na szkolenie: Pracownik biura rachunkowego: księgowość małych i średnich firm

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownik biura rachunkowego: księgowość małych i średnich firm”.

Więcej
zdjęcie

2016-05-30 | Na fali pierwszej pracy

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje Akcję Letnią „Na fali pierwszej pracy” adresowaną do młodzieży podejmującej pracę sezonową, wakacyjną.

Więcej
zdjęcie

2016-05-18 | Uwaga! Nabór wniosków na staż i roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Bądź aktywny”

Informujemy, iż z dniem 18.05.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o organizację staży/robót publicznych dla podmiotów, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego.

Więcej
zdjęcie

2016-05-06 | Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Więcej
zdjęcie

2016-05-02 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 04.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2016-04-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP