Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Czwartek 30 Lipca 2015   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

zdjęcie

2015-07-23 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 29 r.ż. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem wolnych miejsc stażowych w ramach programu PO WER wnioski ze wskazaniem kandydata do odbycia stażu do 29 r.ż. będą przyjmowane do dnia 24.07.2015r.

zdjęcie

2015-07-14 | UWAGA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 15.07.2015r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Więcej
zdjęcie

2015-07-08 | UWAGA NABÓR WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 24.06.2015r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Wnioski od Organizatorów stażu będą przyjmowane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Więcej

2015-07-02 | Nabór wniosków o przyznanie środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO dla pracowników i pracodawców w wieku 45+

Informujemy, iż od dnia 02.07.2015r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu www.pup.cieszyn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Więcej
zdjęcie

2015-06-24 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 14.05.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej
zdjęcie

2015-06-24 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 24.06.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej
zdjęcie

2015-06-18 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 19.06.2015r. ogłasza nabór wniosków
o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszy Pracy.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać
ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz
w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2015-05-29 | Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.06.2015r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

2015-05-15 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.05.2015r. zakończony zostanie nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

zdjęcie

2015-05-12 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych

Informujemy, iż w dniu 13.05.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w związku z ograniczoną ilością środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych w 2015 roku na tą formę aktywizacji.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP