Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Sobota 10 Grudnia 2016   

Menu


EUP centrum EFS CAZ KP Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.


Serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania z nowego wortalu Publicznych Służb zatrudnienia: cieszyn.praca.gov.pl
w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wortalu znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
Obecnie funkcjonująca strona Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wygaśnie z końcem roku.Aktualności

2016-12-09 | Uwaga! Bony na zasiedlenie

Informujemy, iż w ramach naboru wniosków ogłoszonego z dniem 16.03.2016 roku o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie pozostały środki umożliwiające przyznanie jeszcze 2 bonów w wysokości 7 tys. zł.

Więcej

2016-12-08 | Praca na terenie Niemiec na okres wakacji 2017r.

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2017 roku. W tym roku nabór nie został objęty limitem, a także został rozszerzony o szkoły ponadgimnazjalne.

Więcej

2016-12-07 | Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

Uwaga! Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, posiadających II bądź w uzasadnionym przypadku I profil pomocy

Więcej

2016-12-06 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej
zdjęcie

2016-11-28 | Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie, bony szkoleniowe, studia podyplomowe, koszty egzaminów lub licencji

Uprzejmie informujemy, iż nabór:
- wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne),
- wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
- wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego,
będzie prowadzony do 30.11.2016r.
Jednocześnie pragniemy podziękować za zainteresowanie powyższymi formami aktywizacji zawodowej oraz zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej w przyszłym roku.

zdjęcie

2016-11-23 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie kształcenia ustawicznego

W dniu 27.10.2016r. odbyła się konferencja dla przedsiębiorców i przedstawicieli przedsiębiorców pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie kształcenia ustawicznego”.

Więcej
zdjęcie

2016-11-23 | Zakończono dodatkową rekrutację do projektu „Stawiamy na działanie”

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka dodatkową rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu "Stawiamy na działanie”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 PO WER)

Więcej
zdjęcie

2016-11-16 | Dodatkowa rekrutacja uczestników do projektu „Stawiamy na działanie”!

Informujemy, iż z dniem 09.11.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczyna dodatkową rekrutację do projektu pn. „Stawiamy na działanie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER).

Więcej

2016-11-10 | Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej

2016-11-09 | Współpraca Transgraniczna XI 2016

W dniach 3-4 listopada, dyrektor cieszyńskiego urzędu pracy, po raz kolejny, wzięła udział w roboczym spotkaniu Polsko-Czeskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej – jej grupie roboczej ds. pracy i spraw społecznych. W czasie spotkania omawiano sytuację demograficzną na czeskim i polskim rynku pracy. Zajmowano się problemami tworzenia miejsc pracy i możliwości zatrudnieniai na polsko-czeskim pograniczu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób do 30 roku życia.

Więcej


1 | 2 | 3 | 4 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP