Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Niedziela 29 Maja 2016   

Menu


EUP CAZ centrum EFS Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-05-27 | Nabór na szkolenie: „Kurs przygotowujący do zawodu kucharza”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kurs przygotowujący do zawodu kucharza”

Więcej
zdjęcie

2016-05-25 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej

2016-05-24 | Beskidzkie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na Beskidzkie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji. Targi odbędą się 2 czerwca 2016r. (czwartek) w godzinach 10-14 w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku – Białej przy ulicy Słowackiego 27.

Więcej
zdjęcie

2016-05-18 | Uwaga! Nabór wniosków na staż i roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Bądź aktywny”

Informujemy, iż z dniem 18.05.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o organizację staży/robót publicznych dla podmiotów, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego.

Więcej
zdjęcie

2016-05-13 | Nabór na szkolenie: „Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III do 2,5 m3”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III do 2,5 m3”

Więcej
zdjęcie

2016-05-11 | Wsparcie zatrudnienia w Polsce bezrobotnych polaków przebywających w Norwegii

Departament Rynku Pracy uprzejmie informuje, że krajowe biuro koordynacji EURES z centrali Publicznych Służb Zatrudnienia (NAV) w Norwegii zwróciło się z propozycją przeprowadzenia wspólnie z polską siecią EURES wspólnych działań dotyczących wsparcia bezrobotnych Polaków, przebywających obecnie w Norwegii, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce z powodu pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Norwegii, w szczególności w branży naftowej i gazownictwa.

Więcej
zdjęcie

2016-05-06 | Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Więcej
zdjęcie

2016-05-05 | Nabór na szkolenie: „Pracownik magazynu z uprawnieniami na kierowcę wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownik magazynu z uprawnieniami na kierowcę wózków jezdniowych”

Więcej
zdjęcie

2016-05-02 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 04.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2016-04-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej


1 | 2 | 3 | 4 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP