Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Czwartek 25 Sierpnia 2016   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-08-25 | Nabór na szkolenie: Szkolenie komputerowe z obsługą kas fiskalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkolenie komputerowe z obsługą kas fiskalnych”.

Więcej
zdjęcie

2016-08-24 | Projekt "Stawiamy na działanie" - ogłoszenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla zrekrutowanych wcześniej uczestników projektu!

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu "Stawiamy na działanie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 PO WER) ogłaszamy z dniem 24.08.2016r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

Więcej
zdjęcie

2016-08-24 | Rozmowy kwalifikacyjne Staffline Group plc

W dniu 31.08.2016r. w Katowicach odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z przedstawicielem brytyjskiego pracodawcy. Oferta pracy w ramach sieci Eures na stanowisko pracownik magazynu w Wielkiej Brytanii o nr 29635124 (agencja pracy tymczasowej Staffline Group plc.).

Więcej
zdjęcie

2016-08-23 | Nabór na szkolenie: Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych”.

Więcej
zdjęcie

2016-08-23 | Zakończono dodatkową rekrutację do projektu „Stawiamy na działanie”

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka w dniu 24.08.2016r. dodatkową rekrutację uczestników/uczestniczek do projektu "Stawiamy na działanie', który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 PO WER)

Więcej

2016-08-12 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS.

Z dniem 16.08.2016r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku 2016.Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w pokoju nr 14 I piętro w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Więcej
zdjęcie

2016-07-21 | KARIERA W POLSCE – branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 – 16 września 2016 r.

Więcej

2016-07-06 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.07.2016r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

zdjęcie

2016-05-06 | Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Więcej

2016-04-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP