Wtorek 16 Września 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

zdjęcie

2014-09-10 | WOLONTARIAT W BIBLIOTECE

Biblioteka Regionalna Karwina oferuje wolne miejsce dla polskiego wolontariusza w ramach 12 miesięcznego Europejskiego Wolontariatu, który rozpocznie się od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.
Europejski Wolontariat przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 18-30 lat.

Więcej

2014-09-09 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.09.2014r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 25.

Więcej

2014-09-03 | UWAGA! Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 03.09.2014r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).

Więcej
zdjęcie

2014-09-02 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków PFRON na zadanie z zakresu przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków.

Więcej
zdjęcie

2014-08-22 | Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy być”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Więcej

2014-08-21 | Projekt „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji stracili bądź stracą pracę w swoim zawodzie.

Więcej
zdjęcie

2014-08-18 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 19.08.2014r.

zdjęcie

2014-07-17 | UWAGA! Program skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają pełnoletnie niezatrudnione osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Trener pracy moją szansą!
- program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu
woj. opolskiego i śląskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2014-06-26 | Kierunek przedsiębiorczość – oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupionego sprzętu

Zgodnie z zapisami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona...

Więcej
zdjęcie

2014-06-25 | UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej z dniem 26 czerwca 2014r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP