Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Sobota 22 Października 2016   

Menu


EUP centrum EFS CAZ KP Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-10-20 | Przedsiębiorca z naszego powiatu laureatem ogłoszonego na terenie województwa śląskiego konkursu: „Najlepszy debiut w biznesie”!

W celu promowania przedsiębiorstw powstałych za sprawą dotacji przyznawanych przez urzędy pracy, po raz kolejny odbył się w województwie śląskim konkurs, który obejmował dwie kategorie: „Najlepszy debiut w biznesie” oraz „5 lat po debiucie w biznesie”. Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 11 października 2016r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas trwającego VI Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej

2016-10-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej

2016-10-14 | Projekt "Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej"

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o z siedzibą w Nakle Śląskim realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 pt.: „Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej”.

Więcej

2016-10-14 | Projekt „Nowa szansa na lepszą przyszłość”.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Nowa szansa na lepszą przyszłość” numer projektu RPSL.07.04.02-24-02CC/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesiona konkurencyjność na rynku pracy u max. 48 Uczestników Projektu (29 kobiet,19 mężczyzn).

Więcej

2016-10-14 | VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ósmy raz włącza się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbędzie się w dniach od 17 do 23 października.

Więcej
zdjęcie

2016-10-07 | Nabór na szkolenie: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E”.

Więcej

2016-09-27 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych, wnioski były przyjmowane do dnia 25.03.2016 r.

2016-09-26 | Informacja o projekcie Inventum

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Firma Inventum Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest pomoc osobom z województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia.

Więcej
zdjęcie

2016-09-12 | Refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia

UWAGA! Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy i części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej

2016-09-09 | Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

Gmina Skoczów (Lider projektu) wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy
w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” od 01.09.2016r. ogłaszają nabór uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego (Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP