Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Sobota 28 Lutego 2015   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

2015-02-27 | Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie organizuje konsultacje prowadzone przez pracownika merytorycznego, dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie. W trakcie konsultacji omawiane są szczegółowo warunki regulaminu oraz sposób wypełniania wniosku.

Więcej
zdjęcie

2015-02-25 | Uwaga! Rekrutacja uczestników do projektu „Młodzież stela na staż się wybiera”

Informujemy, iż z dniem 24.02.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Młodzież stela na staż się wybiera” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL)

Więcej

2015-02-25 | MŁODZIEŻ AKTYWNA NA RYNKU PRACY

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „MŁODZIEŻ AKTYWNA NA RYNKU PRACY” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Więcej

2015-02-24 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 24.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149).

Więcej
zdjęcie

2015-02-23 | UWAGA! Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 23.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski od Organizatorów stażu będą przyjmowane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 29 roku życia.

Więcej
zdjęcie

2015-02-19 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych, z dniem 19.02.2015r. zamykamy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

2015-02-16 | UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 16.02.2015r. przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2015 roku wynosi 18.000 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioskodawca nie ma możliwości wskazania kandydata.

Więcej
zdjęcie

2015-02-13 | „Sprawni-niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych.”

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 16 lutego 2015r. rozpoczyna rekrutację osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego chętnych do udziału w projekcie....

Więcej
zdjęcie

2015-02-10 | Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 10.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Bon zatrudnieniowy, który stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społecznie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia i znajduje się w II profilu pomocy, bądź w uzasadnionym przypadku w I profilu*.

Więcej
zdjęcie

2015-02-02 | UWAGA! Zakończono nabór wniosków o organizacje robót publicznych

UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych przeznaczonych w 2015 roku na refundację robót publicznych, z dniem 2 lutego br. zamykamy nabór wniosków o organizację robót publicznych.1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP