Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Niedziela 26 Kwietnia 2015   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

2015-04-23 | Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 23.04.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób, które nie ukończyły 25 roku życia

Bon zatrudnieniowy, stanowiący gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społecznie w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 25 roku życia i znajduje się w II profilu pomocy, bądź w uzasadnionym przypadku w I profilu*.

Więcej
zdjęcie

2015-04-20 | UWAGA! W dniu 20 kwietnia 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 20 kwietnia 2015r. przyjmowane są wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę pomocy osobom bezrobotnym.

Więcej
zdjęcie

2015-04-15 | Uwaga! Nabór wniosków na staż i roboty publiczne w ramach programu specjalnego.

Informujemy, iż z dniem 15.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o organizację staży/robót publicznych dla podmiotów, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego „Narzekać czy działać – wybór należy do Ciebie”.

Więcej
zdjęcie

2015-04-13 | Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów 60+

Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON.PL informuje, iż w kwietniu ruszył nabór uczestników do projektu: „Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów 60+” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach XV konkursu ofert.

Więcej
zdjęcie

2015-04-08 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

W związku z realizacją zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż:

Więcej

2015-04-01 | KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - możliwość współfinansowania szkoleń dla osób pracujących i pracodawców w wieku 45+

Informujemy, iż od dnia 01.04.2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu www.pup.cieszyn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Więcej
zdjęcie

2015-03-27 | Bezpłatny projekt „RYCHTUJ SIĘ DO ROBOTY! – Projekt outplacementowy na Śląsku”

W projekcie mogą wziąć udział osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, lub osoby przeznaczone do zwolnienia będące w stanie wypowiedzenia umowy o pracę.
W ramach projektu realizowane będzie szkolenie dla 4 osób (liczba miejsc ograniczona) w zakresie: prawa jazdy kategorii „C” lub szkolenie „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy”.

Więcej
zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż z dniem 16.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka nabór wniosków od osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU STAŻOWEGO

Informujemy, iż z dniem 16.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka nabór wniosków od osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego.

zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych z dniem 16.03.2015r. zostaje zakończony nabór wniosków.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP