Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Środa 10 Lutego 2016   

Menu


EUP CAZ centrum EFS Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

2016-02-04 | PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie informuje, że w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn.

Więcej

2016-02-02 | Uwaga! Wniosek, Regulamin oraz terminy konsultacji dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z planem finansowym na rok 2016 zaopiniowanym przez Powiatową Radę Zatrudnienia maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 000 zł.
Regulamin i formularz wniosku oraz materiały pomocnicze dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania/Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej”.

Więcej
zdjęcie

2016-02-02 | ABC Przedsiębiorczości Praktyczne porady i wskazówki dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności.

Termin: 12–13 lutego 2016
Miejsce: sala konferencyjna Oranżerii Zamku Cieszyn
Program: PIĄTEK 15.00–15.30
Wsparcie dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy. Oferta instytucji wspierających przedsiębiorczość m.in.: Zamku Cieszyn, Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, Mobilnych Punktów Konsultacyjnych, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Więcej
zdjęcie

2016-02-01 | Plan Szkoleń!

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 29.01.2016 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy został zatwierdzony plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Szkolenia będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy.

Więcej
zdjęcie

2016-01-29 | UWAGA! Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy oraz studia podyplomowe

Informujemy, iż z dniem 01.02.2016r. rozpoczyna się nabór:
- wniosków o skierowanie na wskazane szkolenie (szkolenia indywidualne),
- wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
- wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm).

Więcej

2016-01-28 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29.01.2016r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

2016-01-27 | Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie II

Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie II” realizowany przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych to program pożyczkowy, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielenie niskoprocentowych pożyczek wraz ze wsparciem merytorycznym w formie doradztwa i szkoleń.

Więcej
zdjęcie

2016-01-19 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 19.01.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

zdjęcie

2016-01-15 | Uwaga! Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 15.01.2016r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego.

Więcej
zdjęcie

2016-01-14 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 14.01.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Roboty publiczne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

Więcej


1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP