Czwartek 24 Lipca 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

zdjęcie

2014-07-17 | UWAGA! Program skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają pełnoletnie niezatrudnione osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Trener pracy moją szansą!
- program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu
woj. opolskiego i śląskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2014-07-17 | KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (nowe narzędzie wsparcia dla firm)

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Więcej
zdjęcie

2014-07-16 | Bezpłatne szkolenie: Pracownik hurtowni z elementami logistyki i uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie dla 14 osób bezrobotnych
w ramach projektu „KREUJ RZECZYWISTOŚĆ – ZAINWESTUJ W SIEBIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Pracownik hurtowni z elementami logistyki i uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych”

Więcej
zdjęcie

2014-07-16 | Bezpłatne szkolenie: Kurs sprzedawcy detalicznego z obsługą kas fiskalnych i terminali kart płatniczych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie dla 10 osób bezrobotnych
w ramach projektu „KREUJ RZECZYWISTOŚĆ – ZAINWESTUJ W SIEBIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Kurs sprzedawcy detalicznego z obsługą kas fiskalnych i terminali kart płatniczych”

Więcej
zdjęcie

2014-07-16 | Uwaga! Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 16.07.2014r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego.

Więcej
zdjęcie

2014-07-07 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

W związku z realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informujemy, iż trwa nabór wniosków w sprawie...

Więcej
zdjęcie

2014-07-07 | Bezpłatne szkolenie: Kurs komputerowy – moduł podstawowy i zaawansowany

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie dla 42 osób bezrobotnych w ramach projektu „KREUJ RZECZYWISTOŚĆ – ZAINWESTUJ W SIEBIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kurs komputerowy – moduł podstawowy i zaawansowany”

Więcej
zdjęcie

2014-06-26 | Kierunek przedsiębiorczość – oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupionego sprzętu

Zgodnie z zapisami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona...

Więcej
zdjęcie

2014-06-25 | UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej z dniem 26 czerwca 2014r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację.

zdjęcie

2014-06-12 | REORGANIZACJA PRACY URZĘDU!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapewnieniem jak najlepszej obsługi, została dokonana reorganizacja pracy urzędu

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP