Sobota 23 Sierpnia 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

zdjęcie

2014-08-22 | Bezpłatne szkolenie: Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, że organizuje bezpłatne szkolenie dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu „KREUJ RZECZYWISTOŚĆ – ZAINWESTUJ W SIEBIE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD”

Więcej
zdjęcie

2014-08-22 | Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy być”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Więcej
zdjęcie

2014-08-22 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Biorąc pod uwagę ramy czasowe realizowanego programu z „Rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej informujemy, iż z dniem 25.08.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

zdjęcie

2014-08-22 | Uwaga! Konkurs Młody Przedsiębiorca 2014 organizowany przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Konkurs trwa od 1 sierpnia do 22 września 2014 roku i podzielony jest na 2 etapy.
W 1 etapie, w którym zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia, uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy i w kilku zdaniach opisują swój największy sukces związany z prowadzonym własnym biznesem.
Etap 2 to casting konkursowy przed jurorami: każdy z Młodych Przedsiębiorców będzie miał za zadanie zaprezentować swój biznes, przy czym formuła wystąpienia jest dowolna.
Jurorami są członkowie zespołu zarządzającego oraz eksperci Programu „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej

2014-08-21 | Projekt „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji stracili bądź stracą pracę w swoim zawodzie.

Więcej
zdjęcie

2014-08-18 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 19.08.2014r.

zdjęcie

2014-08-06 | UWAGA BON ZATRUDNIENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje osoby bezrobotne, iż z dniem 07.08.2014r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Więcej
zdjęcie

2014-08-01 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.08.2014 zostaje zakończony nabór wniosków na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2014-07-28 | UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU STAŻOWEGO

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych
w roku bieżącym na realizację bonów stażowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 29.07.2014r.

zdjęcie

2014-07-17 | UWAGA! Program skierowany do osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Firma KALICH Justyna Kalich oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają pełnoletnie niezatrudnione osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Trener pracy moją szansą!
- program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu
woj. opolskiego i śląskiego”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP