Piątek 19 Września 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

2014-09-19 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 19.09.2014r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).

Więcej
zdjęcie

2014-09-17 | Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

W dniu 9 października 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 odbędą się Europejskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Więcej
zdjęcie

2014-09-16 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16.09.2014r. zostaje zakończony nabór wniosków w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel. 33 851 49 91 wew.130

Więcej
zdjęcie

2014-09-10 | WOLONTARIAT W BIBLIOTECE

Biblioteka Regionalna Karwina oferuje wolne miejsce dla polskiego wolontariusza w ramach 12 miesięcznego Europejskiego Wolontariatu, który rozpocznie się od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.
Europejski Wolontariat przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 18-30 lat.

Więcej

2014-09-09 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.09.2014r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 25.

Więcej

2014-09-03 | UWAGA! Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 03.09.2014r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).

Więcej
zdjęcie

2014-09-02 | UWAGA! Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków PFRON na zadanie z zakresu przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków.

Więcej
zdjęcie

2014-08-22 | Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy być”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Więcej

2014-08-21 | Projekt „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji stracili bądź stracą pracę w swoim zawodzie.

Więcej
zdjęcie

2014-08-18 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 19.08.2014r.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP