Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Poniedziałek 30 Maja 2016   

Menu


EUP CAZ centrum EFS Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-05-30 | Na fali pierwszej pracy

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje Akcję Letnią „Na fali pierwszej pracy” adresowaną do młodzieży podejmującej pracę sezonową, wakacyjną.

Więcej
zdjęcie

2016-05-27 | Nabór na szkolenie: „Kurs przygotowujący do zawodu kucharza”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kurs przygotowujący do zawodu kucharza”

Więcej
zdjęcie

2016-05-25 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy

UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Informujemy, iż nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia będzie prowadzony do 31.05.2016r.

Więcej

2016-05-24 | Beskidzkie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na Beskidzkie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji. Targi odbędą się 2 czerwca 2016r. (czwartek) w godzinach 10-14 w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku – Białej przy ulicy Słowackiego 27.

Więcej
zdjęcie

2016-05-18 | Uwaga! Nabór wniosków na staż i roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Bądź aktywny”

Informujemy, iż z dniem 18.05.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o organizację staży/robót publicznych dla podmiotów, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego.

Więcej
zdjęcie

2016-05-13 | Nabór na szkolenie: „Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III do 2,5 m3”

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III do 2,5 m3”

Więcej
zdjęcie

2016-05-06 | Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Więcej
zdjęcie

2016-05-05 | Nabór na szkolenie: „Pracownik magazynu z uprawnieniami na kierowcę wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracownik magazynu z uprawnieniami na kierowcę wózków jezdniowych”

Więcej
zdjęcie

2016-05-02 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 04.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.

2016-04-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej


1 | 2 | 3 | 4 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP