Poniedziałek 22 Grudnia 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy

Aktualności

zdjęcie

2014-12-15 | Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II

Uprzejmie informujemy, że ruszył Program „ Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”, w ramach którego można otrzymać pożyczkę na start biznesu. Program przygotowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej
zdjęcie

2014-12-04 | Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu zajmuje się edukacją oraz aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Aktualnie realizuje projekt pn.: „Od samodzielności do aktywności zawodowej”, który finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do osób w wieku 13 – 67 lat, niepracujących, posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej
zdjęcie

2014-11-05 | UWAGA !!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczoną ilością środków finansowych przeznaczonych w 2014 roku na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej z dniem 06 listopada 2014r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację.

2014-10-15 | „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o ciągłym naborze do projektu „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, który trwa od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego.

Więcej
zdjęcie

2014-10-08 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych
w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 09.10.2014r.

zdjęcie

2014-10-02 | UWAGA! Pracodawcy zainteresowani refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach swoich działań pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na sfinansowanie 15 stanowisk pracy.Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 02.10.2014r. do wyczerpania pozyskanych środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Więcej
zdjęcie

2014-09-30 | Uwaga! Zapraszamy do korzystania ze środków na aktywizację.Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie obecnie dysponuje środkami na następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
• szkolenia indywidualne,
• szkolenia grupowe,
• dofinansowanie studiów podyplomowych,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• bon zatrudnieniowy,
• bon szkoleniowy.
Zapraszamy pracodawców i osoby bezrobotne do skorzystania z wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej. Prosimy o kontakt z Urzędem pod numerem telefonu 33 851 49 91 oraz w siedzibie Urzędu.

zdjęcie

2014-08-22 | Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą „Wiedzieć znaczy być”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z całej Polski od dnia 01 lipca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Więcej

2014-08-21 | Projekt „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji stracili bądź stracą pracę w swoim zawodzie.

Więcej
zdjęcie

2014-06-26 | Kierunek przedsiębiorczość – oznakowanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakupionego sprzętu

Zgodnie z zapisami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona...

Więcej


1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP