Piątek 31 Października 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

2014-10-31 | Uwaga! Z dniem 14 listopada 2014r. zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną do dnia 14 listopada 2014r.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dofinasowania do udziału w konsultacjach oraz do składania wniosków.

Więcej

2014-10-28 | Uwaga! Z dniem 31 października 2014r. zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. do dnia 31 października 2014r.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 25.

2014-10-20 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków na staże

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych pozyskanych z Rezerwy Ministra Pracy wnioski będą przyjmowane do dnia 20.10.2014r.

2014-10-15 | „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o ciągłym naborze do projektu „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, który trwa od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego.

Więcej

2014-10-14 | XX Edycja Targów Pracy na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej

W dniu 5 listopada 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 odbędzie się XX edycja Targów Pracy na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej.
W dniu targów możliwe będzie uzyskanie porady i informacji odnośnie zakładania własnej firmy oraz pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej

2014-10-14 | Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie z dniem 15.10.2014r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie 6 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych.
Staż jest przeznaczony dla 25 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
będących w II profilu pomocy.
Dodatkowo wymogiem rezerwy jest złożenie we wniosku deklaracji zatrudnienia lub nawiązania umowy po zakończonym stażu.

Więcej
zdjęcie

2014-10-08 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych
w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 09.10.2014r.

zdjęcie

2014-10-02 | UWAGA! Pracodawcy zainteresowani refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach swoich działań pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na sfinansowanie 15 stanowisk pracy.Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 02.10.2014r. do wyczerpania pozyskanych środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Więcej
zdjęcie

2014-10-01 | Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza Pracodawców oraz osoby niepełnosprawne do udziału w programie „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

W ramach programu można będzie skorzystać w roku 2015 z organizacji stażu.

Więcej
zdjęcie

2014-09-30 | Uwaga! Zapraszamy do korzystania ze środków na aktywizację.Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie obecnie dysponuje środkami na następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
• szkolenia indywidualne,
• szkolenia grupowe,
• dofinansowanie studiów podyplomowych,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• bon zatrudnieniowy,
• bon szkoleniowy.
Zapraszamy pracodawców i osoby bezrobotne do skorzystania z wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej. Prosimy o kontakt z Urzędem pod numerem telefonu 33 851 49 91 oraz w siedzibie Urzędu.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP