Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Środa 7 Października 2015   

Menu


EUP CAZ centrum EFS Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

2015-10-05 | UWAGA! Zakończono przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji oraz o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym zostaje wstrzymany nabór wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji oraz o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na te usługi rynku pracy. Jednocześnie pragniemy podziękować za zainteresowanie powyższymi formami aktywizacji zawodowej oraz zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej w przyszłym roku. Wnioski, które wpłyną do urzędu po 05.10.2015r. zostaną rozpatrzone odmownie z uwagi na brak środków finansowych.

Więcej
zdjęcie

2015-10-01 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 24.06.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

2015-09-22 | Rozpocznij działalność gospodarczą ze wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 18 sierpnia 2015r. przyjmowane są wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach następujących programów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego
2. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

Więcej
zdjęcie

2015-09-02 | UWAGA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 15.07.2015r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Więcej

2015-08-28 | Nabór wniosków o przyznanie środków z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO dla pracowników i pracodawców w wieku 45+

Informujemy, iż nadal prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu www.pup.cieszyn.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Więcej
zdjęcie

2015-08-26 | Projekt "Sprawni w Pracy"

Fundacja Integracja zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie "Sprawni w Pracy", który jest współfinansowany ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej
zdjęcie

2015-08-17 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. w ramach programu RPO będą przyjmowane do dnia 18.08.2015r. włącznie.

zdjęcie

2015-08-05 | UWAGA! Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 05.08.2015r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149).

Więcej
zdjęcie

2015-06-24 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 14.05.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej
zdjęcie

2015-06-18 | UWAGA! Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 19.06.2015r. ogłasza nabór wniosków
o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszy Pracy.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać
ze strony internetowej Urzędu w zakładce „Dla Pracodawców/ Prace interwencyjne” lub w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz
w siedzibie Urzędu, pok. 14.1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP