Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Środa 27 Lipca 2016   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

zdjęcie

2016-07-21 | KARIERA W POLSCE – branża budowalna i przemysł dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii w dniach 15 – 16 września 2016 r.

Więcej
zdjęcie

2016-07-21 | Firma EPLAN-Software&Service poszukuje do swojego zespołu w Cieszynie kandydatów na ok. 20 stanowisk informatyk-programista.

Firma EPLAN-Software&Service poszukuje do swojego zespołu w Cieszynie kandydatów na ok. 20 stanowisk informatyk-programista. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy salaj.k@eplan.pl

zdjęcie

2016-07-20 | Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć grupowych integracyjnych oraz w zakresie zagadnień związanych ze stresem dla uczestników/uczestniczek projektu „Stawiamy na działanie”.

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na działanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych integracyjnych oraz w zakresie zagadnień związanych ze stresem dla uczestników/uczestniczek projektu, zgodnie z poniżej opisanymi warunkami.

Więcej
zdjęcie

2016-07-11 | Rekrutacja uczestników do projektu „Stawiamy na działanie”!

Z dniem 11.07.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Stawiamy na działanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER).

Więcej

2016-07-06 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.07.2016r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

zdjęcie

2016-05-30 | Na fali pierwszej pracy

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje Akcję Letnią „Na fali pierwszej pracy” adresowaną do młodzieży podejmującej pracę sezonową, wakacyjną.

Więcej
zdjęcie

2016-05-18 | Uwaga! Nabór wniosków na staż i roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Bądź aktywny”

Informujemy, iż z dniem 18.05.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o organizację staży/robót publicznych dla podmiotów, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w realizacji programu specjalnego.

Więcej
zdjęcie

2016-05-06 | Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.05.2016r. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Więcej

2016-04-18 | UWAGA ! BON NA ZASIEDLENIE

Z dniem 16.03.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej
zdjęcie

2016-03-24 | Plan Szkoleń!

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż w dniu 21.03.2016 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy zostały zatwierdzone zmiany w planie szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Szkolenia będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy.
Aktualny plan szkoleń jest dostępny w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP