Wtorek 21 Października 2014   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Witamy


Witamy Państwa serdecznie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Naszym zamiarem jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat programów rynku pracy oraz obowiązujących przepisów dotyczacych przeciwdziałania bezrobociu. Chcielibyśmy aby strona internetowa służyła zarówno osobom bezrobotnym na etapie pierwszego trudnego kontaktu z urzędem pracy jak i pomagała w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.
 
 

Szczególną wagę przykładamy do stron przeznaczonych dla pracodawców gdzie staramy się zamieszczać wszelkie informacje:

Zapraszamy Państwa do korzystania z tej strony, a szczególnie do zgłaszania swoich uwag tak abyśmy mogli na bieżąco ją uzupełniać i korygować. Mam nadzieje, że strona internetowa służyć będzie wszystkim instytucjom i organizacjom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.


Z poważaniem mgr Anna Stefaniak-Bacza

Aktualności

2014-10-20 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków na staże

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych pozyskanych z Rezerwy Ministra Pracy wnioski będą przyjmowane do dnia 20.10.2014r.

2014-10-20 | VI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie już po raz szósty włącza się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbędzie się w dniach od 20 do 24 października. Tegoroczny OTK jest realizowany pod hasłem "Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?".

Więcej

2014-10-16 | Uwaga! Z dniem 14 listopada 2014r. zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie będzie przyjmował wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną do dnia 14 listopada 2014r.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dofinasowania do udziału w konsultacjach oraz do składania wniosków.

Więcej

2014-10-15 | „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o ciągłym naborze do projektu „Postaw na Siebie – program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”, który trwa od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego.

Więcej

2014-10-14 | XX Edycja Targów Pracy na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej

W dniu 5 listopada 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 odbędzie się XX edycja Targów Pracy na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej.
W dniu targów możliwe będzie uzyskanie porady i informacji odnośnie zakładania własnej firmy oraz pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej

2014-10-14 | Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie z dniem 15.10.2014r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie 6 miesięcznych staży dla osób bezrobotnych.
Staż jest przeznaczony dla 25 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
będących w II profilu pomocy.
Dodatkowo wymogiem rezerwy jest złożenie we wniosku deklaracji zatrudnienia lub nawiązania umowy po zakończonym stażu.

Więcej

2014-10-09 | KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - możliwość współfinansowania szkoleń dla osób pracujących i pracodawców w wieku 45+

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż od dnia 09.09.2014r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat.
Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać ze strony Urzędu w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu, pok. 25.

Więcej
zdjęcie

2014-10-08 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych
w roku bieżącym na realizację bonów zatrudnieniowych nabór wniosków na tę formę wsparcia zostanie zakończony z dniem 09.10.2014r.

zdjęcie

2014-10-02 | UWAGA! Pracodawcy zainteresowani refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach swoich działań pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na sfinansowanie 15 stanowisk pracy.Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od 02.10.2014r. do wyczerpania pozyskanych środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Więcej
zdjęcie

2014-10-01 | Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza Pracodawców oraz osoby niepełnosprawne do udziału w programie „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

W ramach programu można będzie skorzystać w roku 2015 z organizacji stażu.

Więcej


1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP